ห้องประชุมขนาดเล็ก

ห้องประชุม และ สัมมนา ขนาดเล็ก ความจุ รองรับ 20-120 ที่นั่ง เหมาะสำหรับ จัดอบรมขนาดกลาง หรือ สามารถจัดได้ทั้งแบบ เธียเตอร์และ คลาสรูม พร้อมอุปกรณ์ในการประชุมสัมมนาและกิจกรรมครบครัน


สิ่งอำนวยความสะดวก


14 ห้องประชุม

เวที และฉากหลัง

อาหารว่างและชุดชา กาแฟ

มื้ออาหาร

อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

ห้องรับรอง

ตกแต่งสถานที่จัดงาน

ระบบแสง สี เสียง

แก้วกัลยา


12*16*5

192sqm

ห้องประชุมอยู่บริเวณชั้นสอง ภายในธารา ชลพฤกษ์รีสอร์ท ห้องแก้วกัลยาสามารถรองรับได้สูงสุด 220 ที่นั่ง โดยมีพื้นที่สามารถจัดวางเวทีขนาดกลางพร้อมจอสกรีน และรองรับการจัดที่นั่งที่หลากหลาย

*ในวงเล็บหมายถึงการจัดเว้นระยะตามมาตรการ

Classroom

86 (48)

Treatre

220 (96)

Banquet

12

U-shaped

60 (40)

U-chair

70 (50)

Cocktail

48

จามจุรี


12*16*4

192sqm

ห้องประชุมอยู่บริเวณชั้นหนึ่ง ภายในบริเวณสวนของธารา ชลพฤกษ์รีสอร์ท ให้บรรยากาศสบายตากับวิวสวนและต้นไม้ร่มรื่น ห้องจามจุรีสามารถรองรับได้ 220 ที่นั่ง โดยมีพื้นที่เวทีพร้อมจอสกรีน และรองรับการจัดที่นั่งได้หลายรูปแบบ

*ในวงเล็บหมายถึงการจัดเว้นระยะตามมาตรการ

Classroom

86 (63)

Treatre

220 (126)

Banquet

12

U-shaped

60

U-chair

70

Cocktail

63

จันผา


18*16*4

192sqm

ห้องประชุมอยู่บริเวณชั้นหนึ่ง ใกล้ส่วนของล้อบบี้ภายในธารา ชลพฤกษ์รีสอร์ท ห้องจันผาสามารถรองรับได้ 220 ที่นั่ง โดยมีพื้นที่เวทีพร้อมจอสกรีน และรองรับการจัดที่นั่งได้หลากหลายรูปแบบ

*ในวงเล็บหมายถึงการจัดเว้นระยะตามมาตรการ

Classroom

86 (63)

Treatre

220 (126)

Banquet

9

U-shaped

60

U-chair

70

Cocktail

63

ร่มไทร


16*6*3

96sqm

อยู่บริเวณชั้นหนึ่ง ใกล้ส่วนของล้อบบี้ภายในธารา ชลพฤกษ์รีสอร์ท ห้องจันผาสามารถรองรับได้สูงสุด 100 ที่นั่ง และมีพื้นที่สวนหย่อมหน้าห้องประชุมให้ผ่อนคลายช่วงพักประชุม

*ในวงเล็บหมายถึงการจัดเว้นระยะตามมาตรการ

Classroom

43 (24)

Treatre

100 (48)

Banquet

U-shaped

30 (20)

U-chair

40 (30)

Cocktail

24

ระฆังแก้ว


12*6*3

72sqm

อยู่บริเวณชั้นสอง ใกล้ส่วนของล้อบบี้และร้านอาหารริมธารภายในธารา ชลพฤกษ์รีสอร์ท ห้องระฆังแก้วสามารถรองรับได้สูงสุด 80 ที่นั่ง เหมาะกับการจัดประชุมขนาดเล็ก

*ในวงเล็บหมายถึงการจัดเว้นระยะตามมาตรการ

Classroom

32 (18)

Treatre

80 (36)

Banquet

U-shaped

20

U-chair

30

Cocktail

18

ระฆังทอง


6*7*5

42sqm

อยู่บริเวณชั้นสอง ใกล้ส่วนของล้อบบี้และห้องอาหารริมธารภายในธารา ชลพฤกษ์รีสอร์ท ห้องระฆังทองสามารถรองรับได้สูงสุด 50 ที่นั่ง เหมาะสำหรับการจัดประชุมขนาดเล็ก

*ในวงเล็บหมายถึงการจัดเว้นระยะตามมาตรการ

Classroom

20 (11)

Treatre

50 (21)

Banquet

U-shaped

10

U-chair

20

Cocktail

11