ข่าวและกิจกรรม

thin

ข่าวและกิจกรรม


ชลพฤกษ์ รีสอร์ท โปรฯ พิเศษ ช่วง COVID – 19
รับรองมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
พิธีมอบรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel ระดับดีเยี่ยม
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท กับรางวัลมาตรฐาน
จัดเลี้ยงห้องราชพฤกษ์