ชลพฤกษ์ รีสอร์ท โปรฯ พิเศษ ช่วง COVID – 19
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท โปรฯ พิเศษ ช่วง COVID – 19

หากคุณยังต้องทำงาน  ฝากคนที่คุณรักและห่วงใยให้เราดูแล

*** สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านการตรวจและมีใบรับรองแพทย์ผลตรวจ COVID-19 Negative