บริการต่าง ๆ

บริการเสริมต่าง ๆ จาก ชลพฤกษ์ รีสอร์ท เพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับความสนุกสนานกับการพักผ่อน