ประชุม / สัมมนา

ศูนย์ ประชุม / สัมมนา แบบครบวงจร ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐานสากลและสมบูรณ์แบบ