ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 


ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดโครงการ "ค่ายเสริมพลังสานฝัน เยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8" ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน"Gallery