ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 7

ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 7

ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 7

ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 7

การจัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายกGallery